You are here
Home > Musikk > La de små få beholde barndommen!

La de små få beholde barndommen!

Barn leker i regnet.

Barndommen er en kort periode av livet, og det tar dessverre ikke mange år før barna oppdager presset i dagens samfunn. Det er press om å lykkes på skolen, lykkes i idrett og press om å være som alle andre. Små barn opplever til og med kroppspress. Ettersom dagens samfunn er så stressende og fullt av press, er det ekstra viktig at barna får noen bekymringsfrie år mens de er små. De trenger å være seg selv, utvikle seg i sin egen retning og sin egen fart, og slippe press. Som forelder er det mye du kan gjøre for å gi barna en lykkelig barndom, og du trenger ikke å skjerme dem for virkeligheten. Det er ikke det dette handler om. Det handler om å la barna leke fritt og ikke legge noe press på dem. De kommer tidsnok til å oppleve presset og kravet i samfunnet, og barndommen har en tendens til å bli kortere for hver generasjon som går.

Perfeksjonismen har en bakside

I dag er det mye press om å være perfekt. Dette fører til helseplager, som spiseforstyrrelser. Det er også en eskalering av psykiske lidelser, spesielt blant de yngste. Disse lidelsene skyldes i stor grad presset de unge opplever både fra skolen og hjemme. Ja, det er viktig å ta skolen på alvor, men det er enda viktigere å ta hvert enkelt menneske på alvor. For mye press om å lykkes, tar vekk gleden i livet, og fører til bekymringer og helseproblemer. Barn bør ha muligheten til å ta seg fri i noen timer hver dag, og bare leke og ha det gøy sammen med venner. Fritid lader batteriene våre, enten vi er små eller store, og for lite fritid kan være helseskadelig. Kanskje skolene bør gi litt mindre lekser, slik at barna får mer fri. Alternativt kan leksene gjøres på skolen, slik at barna får fri når de kommer hjem. Skoledagene er mer enn lange nok som de er, om ikke barna i tillegg skal sitte i mange timer med lekser når de endelig kommer hjem. Lang skoledag gir ikke nødvendigvis bedre læring. I stedet kan lange skoledager skape flere skoletrøtte elever.

Kreativitet er viktig for framtiden

Det er ikke alt som kan læres gjennom bøker og studier. Ja, det er viktig å få en utdanning, men andre ting er minst like viktig. Dagens barn skal skape framtidens jobber, og for å skape nye jobber, kreves kreativitet. Ikke minst i en framtid der stadig flere av de tradisjonelle jobbene blir overtatt av roboter og maskiner. Framtidens samfunn trenger folk som våger å tenke nytt, og nettopp denne kreativiteten utvikles gjennom lek og moro. De mest kreative menneskene er de som aldri slutter å leke. Så det er viktig å utvikle barns kreativitet allerede fra de er små. Og dette er ikke noe skolen eller lekser kan hjelpe til med. Kreativitet utvikles gjennom lek og fri utfoldelse. Lek er også viktig i en barnebursdag, og hos https://www.partyking.no/ finner du alt du trenger for å skape en morsom barnefest. Finn gjerne også noe til de voksnes bursdager, for voksne trenger også å leke.

Top